inner_head_02

През последните години, поради благоприятната вътрешна инвестиционна среда и непрекъснатото задълбочаване на инфраструктурните политики, индустрията на помпените клапани в моята страна все още ще има нови възможности за непрекъснат растеж.Непрекъснатото самоиновиране на предприятието е постигнало водещата технология, а различните продукти са главозамайващи, показвайки процъфтяваща перспектива за развитие.Именно поради такива технически постижения индустрията на помпените клапани може да представлява положителна и възходяща тенденция за дълго време.През 2011 г. приходите на предприятията над определения размер в индустрията за помпи и клапани на моята страна достигнаха 305,25 милиарда юана, от които индустрията на помпите достигна 137,49 милиарда юана, увеличение от 15,32% спрямо 2010 г., а индустрията на клапаните достигна 167,75 милиарда юана, увеличение от 13,28% спрямо 2010 г.

След реформата и отварянето, индустриалното производство на моята страна се развива бързо.С проследяването на националното икономическо строителство и честите валутни борси се развиват различни индустрии и пазарът се разраства.Това е много очевиден напредък.Въпреки това, с повече компании е неизбежно да се срещнат конкуренти в продуктите, но има конкуренция в индустрията, което е добро за цялата индустрия и за компанията, защото с конкуренцията компаниите ще продължат да се стремят да подобряват качеството на продуктите и подобряване на качеството на продукта.Качеството на корпоративните услуги, както и подобряването на нивото на производствените процеси, позволяват на потребителите да получават по-добри продукти и услуги за по-малко пари.

Развитието е едновременно красиво и жестоко.Докато индустрията се развива и напредва, тя също така определя съдбата на всяко предприятие чрез оцеляването на най-способните.Въпреки че настоящият импулс за развитие на индустрията на помпите и клапаните процъфтява, съчетано със силната подкрепа на националните политики, търсенето на пазара се увеличава и в условията на ожесточена конкуренция на пазара на помпената и клапанната индустрия, домашните технологии, свързани с помпи и клапани, могат продължавайте да се подобрявате, но все пак има много фактори на смущения и перспективите за развитие на индустрията на помпените клапани може да не са оптимистични.
За тези големи предприятия за помпи и клапани с конкурентна сила, чрез конкуренция, мащабът на предприятието ще стане по-голям и по-известен, а някои малки и средни предприятия, които не са конкурентоспособни, ще бъдат изправени пред риска от сливане или закриване ., В условията на все по-ожесточена пазарна конкуренция само предприятия с основна конкурентоспособност и иновативни способности могат да се утвърдят на пазара.

С ускоряването на инфраструктурното строителство и урбанизацията в моята страна търсенето на продукти за помпи и клапани поддържа бърз растеж от година на година.Луо Байхуи, генерален секретар на Международната асоциация на доставчиците на мухъл и хардуер и пластмаса, анализира, че поради въздействието на глобалния икономически спад външната търговия на моята страна през първата половина на годината спадна.В същото време ниските разходи за обществени поръчки са основното съображение за мултинационалните купувачи.Поради високия обменен курс на RMB и значителното увеличение на заплатите, той директно принуждава поръчките за покупки от Китай да бъдат прехвърлени към други нововъзникващи пазари.

Проучването обаче показва също, че производствената индустрия на моята страна се е възползвала от силната подкрепа на основни индустрии, включително металургия, петрол, въглища, електроенергия, химия и машини.Износът на промишлени продукти е завършен, а предимствата на китайското производство в глобалната система за доставки все още съществуват.Луо Байхуи посочи, че в днешно време повечето мултинационални компании са разширили своите китайски доставчици и предпочитат да формират съюзи с доставчици на китайски малки и средни производствени предприятия с отлично качество на продуктите, високотехнологично съдържание и относително ниски производствени разходи.

Ли Джихонг, мениджър на веригата за доставки на най-големия производител на клапани в света Weiland Valve Company, каза, че тази година компанията има повече от 10 проекта за атомни електроцентрали в процес на изграждане по целия свят и трябва да закупува 600 тона отливки за клапани всеки месец, увеличение от 30% спрямо миналото.Той каза, че много местни малки и средни предприятия Качеството на продуктите е не по-малко от това на чуждестранни доставчици, но цената е с около 20% по-ниска.В бъдеще компанията ще увеличи доставките на части и компоненти в Китай.


Време на публикация: 22 април 2022 г